พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่นปี 2556

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเหมืองง่าโดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ ได้เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ พ่อดีเด่นปี 2556 ให้กับพ่อดีเด่นทั้ง 10 หมู่บ้านในตำบลเหมืองง่า เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า