ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

วันที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย น.ส.วารินทร์ นำภา ปลัดเทศบาลฯ ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ให้แก่ชุมชน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธาน อสม. แต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

 

การประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น ตำบลเหมืองง่า

วันที่ 26 มีนาคม 2563  นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น ตำบลเหมืองง่า เพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองง่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

 

ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่าได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเหมืองง่าทั้ง 10 หมู่บ้าน เพื่อให้ทีมวิทยากรครู ก. อาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มสตรี จิตอาสา และพี่้น้องประชาชนตำบลเหมืองง่าได้จัดทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

 

 

 

 

ทำความสะอาดบริเวณห้องทำงานและบริเวณอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยการทำความสะอาดบริเวณห้องทำงานและบริเวณอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอความร่วมมือล้างมือก่อนเข้าอาคารสำนักงาน เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ

 

ประชุมคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19)

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเหมืองง่านายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานประชุมคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIT-19)ตำบลเหมืองง่า ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

 

หมวดหมู่รอง