การประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 จากที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ผ่านระบบ Video conference

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายอมร สุรินธรรม รองนายกเทศมนตรี และนายณัฐกฤต ยะมณี รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับฟังการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 จากที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ผ่านระบบ Video conference แอพพลิเคชั่น zoom โดยนายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนการนายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

 

พิธีมอบวุฒิบัตรปริญญาชีวิต แก่นักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ 3

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรปริญญาชีวิต แก่นักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

การประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น ตำบลเหมืองง่า 22 ธ.ค. 63

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น ตำบลเหมืองง่า เพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น ร่วมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองง่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า

 

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริปุญญากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหมืองง่า

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ เมรุชั่วคราววัดศรีบุญยืน นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริปุญญากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหมืองง่า อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญยืน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

 

มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แก่ประชาชนทั้ง 10 หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองง่า

 

หมวดหมู่รอง