แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ม.1 เขียนโดย kwangmaza 70
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจร เขียนโดย kwangmaza 70
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ม.8 เขียนโดย kwangmaza 75
คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย kwangmaza 67
รายงานการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย kwangmaza 55
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย kwangmaza 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย kwangmaza 60
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เขียนโดย kwangmaza 58
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 เขียนโดย kwangmaza 64
ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เขียนโดย kwangmaza 78