แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ม.1 เขียนโดย kwangmaza 98
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจร เขียนโดย kwangmaza 97
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ม.8 เขียนโดย kwangmaza 99
คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย kwangmaza 94
รายงานการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย kwangmaza 76
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย kwangmaza 87
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย kwangmaza 88
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เขียนโดย kwangmaza 84
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 เขียนโดย kwangmaza 92
ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เขียนโดย kwangmaza 103