แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ม.1 เขียนโดย kwangmaza 40
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจร เขียนโดย kwangmaza 39
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ม.8 เขียนโดย kwangmaza 47
คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย kwangmaza 38
รายงานการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย kwangmaza 34
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย kwangmaza 37
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย kwangmaza 34
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เขียนโดย kwangmaza 35
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 เขียนโดย kwangmaza 37
ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เขียนโดย kwangmaza 51