แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ม.1 เขียนโดย kwangmaza 6
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจร เขียนโดย kwangmaza 10
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ม.8 เขียนโดย kwangmaza 11
คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย kwangmaza 8
รายงานการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย kwangmaza 10
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย kwangmaza 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย kwangmaza 10
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เขียนโดย kwangmaza 8
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 เขียนโดย kwangmaza 11
ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เขียนโดย kwangmaza 21