แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ม.1 เขียนโดย kwangmaza 119
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจร เขียนโดย kwangmaza 116
ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ม.8 เขียนโดย kwangmaza 120
คำสั้ง แต่งตั้งคณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เขียนโดย kwangmaza 114
รายงานการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย kwangmaza 92
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย kwangmaza 107
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย kwangmaza 105
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เขียนโดย kwangmaza 101
แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 เขียนโดย kwangmaza 108
ประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เขียนโดย kwangmaza 126