แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ราคากลางโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย adminmng 3
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับและส่งสัญญาณระบบเสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ จุด เขียนโดย adminmng 3
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ เขียนโดย adminmng 10
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬากลางแจ้ง จำนวน 11 รายการ รวมทั้งสิ้น 22 รายการ เขียนโดย adminmng 14
ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพาน หมู่ที่ 1 ขัวมุงข้ามลำเหมืองปิงห่าง เขียนโดย adminmng 23
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ซอยข้างร้านเมืองใจบริการ ด้านทิศใต้ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เขียนโดย adminmng 32
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ข้างถนนสายป่าขามถึงหนองช้างคืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เขียนโดย adminmng 41
ราคากลางโครงการก่อสร้างที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า เขียนโดย adminmng 40
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 (บ้านนายบรรจง-สุดซอย) ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เขียนโดย adminmng 37
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 ซอยเกษตร ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เขียนโดย adminmng 42