แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร แบบ Over Lay หมู่ที่ 7 บ้านป่าแขม ซอย 2 เขียนโดย adminmng 1
ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร แบบ Over Lay หมู่ที่ 3 ซอยตลาดเย็น ถึงประตูน้ำปิงห่าง เขียนโดย adminmng 2
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ป้อมยามหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ป่าไม้แดง เขียนโดย adminmng 1
ราคากลางโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย adminmng 24
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับและส่งสัญญาณระบบเสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ จุด เขียนโดย adminmng 20
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ เขียนโดย adminmng 25
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬากลางแจ้ง จำนวน 11 รายการ รวมทั้งสิ้น 22 รายการ เขียนโดย adminmng 27
ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพาน หมู่ที่ 1 ขัวมุงข้ามลำเหมืองปิงห่าง เขียนโดย adminmng 38
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 ซอยข้างร้านเมืองใจบริการ ด้านทิศใต้ ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เขียนโดย adminmng 53
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ข้างถนนสายป่าขามถึงหนองช้างคืน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เขียนโดย adminmng 57