แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร แบบ Over Lay ซอยสันลมจอย หมู่ที่ 10 บ้านศรีสองเมือง เขียนโดย adminmng 16
ราคากลางจัดซื้อเสื้อกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2561 เขียนโดย adminmng 51
ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร แบบ Over Lay หมู่ที่ 7 บ้านป่าแขม ซอย 2 เขียนโดย adminmng 70
ราคากลางโครงการเสริมผิวจราจร แบบ Over Lay หมู่ที่ 3 ซอยตลาดเย็น ถึงประตูน้ำปิงห่าง เขียนโดย adminmng 71
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ป้อมยามหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ป่าไม้แดง เขียนโดย adminmng 72
ราคากลางโครงการจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 เขียนโดย adminmng 108
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องรับและส่งสัญญาณระบบเสียงไร้สาย) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ จุด เขียนโดย adminmng 101
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ เขียนโดย adminmng 98
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬากลางแจ้ง จำนวน 11 รายการ รวมทั้งสิ้น 22 รายการ เขียนโดย adminmng 100
ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพาน หมู่ที่ 1 ขัวมุงข้ามลำเหมืองปิงห่าง เขียนโดย adminmng 111