แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 2563 เขียนโดย kwangmaza 18
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย เขียนโดย kwangmaza 18
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต เขียนโดย kwangmaza 15
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปนะจำศูนย์ไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทฯ เขียนโดย kwangmaza 14
แต่งตั้งกรรมการเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย kwangmaza 15
จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เขียนโดย kwangmaza 12
จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต เขียนโดย kwangmaza 13
จัดตั้งศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย แก่ประชาชนและไกล่เกลี่ยนข้อพิพาท เขียนโดย kwangmaza 11
จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค เขียนโดย kwangmaza 12
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย kwangmaza 17