MOUจ้างงานคนพิการ

วันที่ 23 ธ.ค.2559 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ร่วมพีธีลงนามในสัญญาจ้างงานคนพิการในชุมชน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองลำพูน ซึ่งจัดโดย สนง.พมจ.ลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด/รองผู้ว่า/นายอำเภอ/หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน มีการลงนามจ้างงานคนพิการใน อปท. 33 คน โดยบริษัทเอกชนเป็นผู้จ้างงานให้คนพิการทำงานในสถานประกอบการในชุมชน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมลงนามสัญญาจ้างคนพิการ 2 ราย ดังนี้ 1.น.ส.อุบลวรรณ สุวรรณทอง ม.10 พิการทางหู จ้างงานโดย บ.โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย จำกัด) HOYA OPTICS (THANDLAND) LTD. 2. นายนรุตม์ กุณะแสงคำ ม.9 พิการทางจิตใจ จ้างงานโดย บ.ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี (SCHAFFNER) โดยทั้ง 2 จะเข้าทำงานในกองสวัสดิการสังคม และศูนย์บริการคนพิการ ทต.เหมืองง่า เป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือน ม.ค. - ธ.ค. 60 อัตราค่าจ้างวันละ 305 บาท/วัน ในวันเวลาทำงานราชการ

 

 

 

 

 

Prev Next

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  

Read more

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ

แจ้งประชาสัมพันธ์ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ ทั้งเจ้าของกิจการรายเก่าและผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัต…

 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563.  โดยอัตราชำระภาษีป้ายใหม่มีผลบังคับใช้ พ.ศ.2564

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563. โดยอัตราชำระภาษีป้ายใหม่มีผลบังคับใช้ พ.ศ.2564

Read more

ประกาศ การรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ การรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563

Read more
การประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 จากที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ผ่านระบบ Video conferenceการประชุม หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ 1/2564 จากที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ผ่านระบบ Video con...

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเท [ ... ]

พิธีมอบวุฒิบัตรปริญญาชีวิต แก่นักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ 3 พิธีมอบวุฒิบัตรปริญญาชีวิต แก่นักศึกษาเหมืองง่าวิชชาลัย รุ่นที่ 3 ...

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัต [ ... ]

การประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น ตำบลเหมืองง่า 22 ธ.ค. 63การประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท...

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานการประชุ [ ... ]

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริปุญญากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหมืองง่า พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสิริปุญญากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเหมืองง่า ...

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ เมรุชั่วคราววัดศรีบุญยืน นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเ [ ... ]

มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563มอบเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2563...

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยนายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า ได้ม [ ... ]

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ 5 ธ.ค. 63กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ 5 ธ.ค. 63...

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย คณะผู้บริ [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ