Prev Next

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ปี 63

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

Read more

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง  ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่ตำบลเหมืองง่า ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

Read more

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563

Read more

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563

Read more

เทศบาลตำบลเหมืองง่า เชิญเที่ยวงานวันเด็กตำบลเหมืองง่า ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลเหมืองง่า ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้เด็กได้รู้จักหน้าที่และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า กล่าวว่...

Read more
ให้คำแนะนำมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 แก่ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ให้คำแนะนำมาตรการ การป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 แก่ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่...

วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. เทศบาลตำบลเหมืองง่า โดยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล [ ... ]

การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (07-04-63)การประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (07-04-63)...

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง ก [ ... ]

ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

วันที่ 2 เมษายน 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า นำโดย นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย น.ส.วา [ ... ]

การประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น ตำบลเหมืองง่าการประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท...

วันที่ 26 มีนาคม 2563  นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า เป็นประธานการประชุมคณะทำง [ ... ]

ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัยส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย...

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่าได้ส่งมอบวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ให้ [ ... ]

ทำความสะอาดบริเวณห้องทำงานและบริเวณอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริเวณห้องทำงานและบริเวณอาคารสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ...

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลเหมืองง่า ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)  [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ