Prev Next

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองง่า เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564  

Read more

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ

การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ

แจ้งประชาสัมพันธ์ การยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ ทั้งเจ้าของกิจการรายเก่าและผู้ประกอบการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึง 13 พฤศจิกายน 2564 ...

Read more

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัต…

 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563.  โดยอัตราชำระภาษีป้ายใหม่มีผลบังคับใช้ พ.ศ.2564

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายใหม่ตามกฎกระทรวงอัตรภาษีป้าย พ.ศ. 2563. โดยอัตราชำระภาษีป้ายใหม่มีผลบังคับใช้ พ.ศ.2564

Read more

ประกาศ การรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศ การรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563

Read more

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

กองคลัง เทศบาลตำบลเหมืองง่า ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็น ภายใน 30 กันยายน 2563

Read more
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นางสาววารินทร์ นำ [ ... ]

ต้อนรับนักวิชาการประชาสัมพันธ์และเจ้าพนักงานพัสดุ01/02/64ต้อนรับนักวิชาการประชาสัมพันธ์และเจ้าพนักงานพัสดุ01/02/64...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นางสาววารินทร์ นำ [ ... ]

ดำเนินการตั้งด่านตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ด่านตรวจชั่วคราว 30/01/64ดำเนินการตั้งด่านตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ ด่านตรว...

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสรักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองลำ [ ... ]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และการชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และการชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการ 1 ตำบล ...

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายคนอง กัลละหะ นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า พร้อมด้วย นางสาววาร [ ... ]

การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ประจำปี 2564การประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ประจำปี 2564...

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า นายคนอง กัลละหะ นายกเ [ ... ]

โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม : การอบรมแกนนำ อสม. โครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม : การอบรมแกนนำ อสม. ...

วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า นาย [ ... ]

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ